Գլխավոր էջ Պատմություն Ավագ դպրոց Հոսքեր Ուսումնական մաս Պահոց

 
 
 
 
 

ԴԱՍԵՐAdobe Photoshop ծրագրի գործնական դաս (Mikki Mouse)
Հեղինակ Վահան
Ֆորմատ MP4
տևողությունը 25ր
տեսակը տեսադաս

Adobe Photoshop ծրագրի գործնական դաս (Տեքստ կրակի մեջ)
Հեղինակ Վահան
Ֆորմատ MP4
տևողությունը 15ր
տեսակը տեսադաս

Adobe Photoshop ծրագրի գործնական դաս (Տիեզերք)

Հեղինակ Վահան
Ֆորմատ MP4
տևողությունը 26ր
տեսակը տեսադաս

   

ՀԱՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ


պատմություն Համաշխարհային պատմություն, հումանիտար հոսքերի 12–րդ դասարան
Համաշխարհային պատմություն, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12–րդ դասարան
Մաթեմատիկա Երկրաչափություն, ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի 12–րդ դասարան (բովանդակություն)
Երկրաչափություն, ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի 12–րդ դասարան (4–րդ մաս)
Երկրաչափություն, ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի 12–րդ դասարան (3–րդ մաս
Երկրաչափություն, ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի 12–րդ դասարան (2–րդ մաս)
Երկրաչափություն, ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի 12–րդ դասարան (առաջաբան)
Երկրաչափություն, ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքերի 12–րդ դասարան
Հանրահաշիվ, ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի 12–րդ դասարան
Երկրաչափություն, բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12–րդ դասարան
ՆԶՊ ՆԶՊ Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12 դասարանների համար
ՆԶՊ 10–րդ դասարան
ՆԶՊ 10–րդ դասարան
Ռուսաց լեզու Ռուսաց լեզու ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարան
Ռուսաց լեզու ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարան
Ռուսաց լեզու ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարան
Ռուսաց լեզվի Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12 դասարանների համար
Քիմիա 12-րդ դասարան
Քիմիա Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12 դասարանների համար
Քիմիա 11-րդ դասարան
Քիմիա 10-րդ դասարան

 

Նորություններ

Մեր կայքը