Գլխավոր էջ Պատմություն Ավագ դպրոց Հոսքեր Ուսումնական մաս Պահոց

 
 
 
 
 

Համակարգչային դիզայն


    Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցումը դպրոցում պետք լինի համակողմանի` ընդգրկելով ժամանակակից ՏՏ տարբեր ուղղություններ: Այդ հարցը փորձում է լուծել  ավագ դպրոցի <<ինֆորմատիկա>> առարկան, սակայն <<ինֆորմատիկա>> առարկան տալիս է ընդհանուր պատկերացումներ, իսկ <<համակարգչային դիզայն>> առարկան լուծում է կոնկրետ, մասնավոր խնդիր` տալ շրջանավարտին լիարժեք գիտելիքներ ՏՏ մի ուղության վերաբերյալ` դա դիզայնն է: Համակարգչային դիզայնը ժամանակակից կիրառական արվեստի մի ճյուղ է: Կիրառական արվեստի թեքում ունեցող դպրոցում, ելնելով ժամանակակից իրականությունից, պարտադիր է համակարգչային դիզայն առարկայի ուսուցումը: Նպատակ ունենալով պատրաստել հետագա աշխատանքային գործունեությանը պատրաստ շրջանավարտներ, այս առարկան տալիս է գործնական հմտություններ աշխատանքային գործունեության ծավալման համար:Այն հնարավորություն է տալիս առանց լրացուցիչ ուսուցում ստանալու, կիրառելի դարձնել ձեռք բերված գիտելիքները: Այս գիտելիքներն հիմք են հանդիսանում գեղարվեստի, կիրառական արվեստի և ՏՏ բնագավառում հետագա ուսուցումը բուհերում  շարունակել ցանկացող շրջանավարտների համար:
   <<Համակարգչային դիզայն>> առարկայի ուսուցումը ներառում է տվյալ բնագավառում առավել տարածում գտած այն ծրագրերային փաթեթների դասավանդում, որոնք հիմք են հանդիսանում շատ մասնագիտությունների համար: Բացի համակարգչային գիտելիքներից, առարկան մատուցում է ավանդական գրաֆիկական և գեղանկարչական գիտելիքներ` նպատակ ունենալով աշակերտների մոտ զարգացնել գեղագիտական ճաշակ, ձևի, չափի,  գույնի և տարածության ճիշտ ընկալում:

Առարկայի նպատակներն են`

  • ժամանակակից կիրառական ծրագրերի ուսուցում
  • բացահայտել աշակերտների անձնական որակները, ստեղծագործական ունակությունները և խորացնել դրանք
  • ՏՏ-ների կիրառումը արվեստի և ժամանակակից կիրառական արվեստի բնագավառում
  • ՏՏ-ների միջոցով ինֆորմացիայի ձևավորման և մատուցման կուլտուրայի ուսուցում
  • ձևավորել աշակերտների գեղագիտական ճաշակը
   

  Ուսումնական ծրագիր
10 դասարան

1
Ընդհանուր տեղեկություններ անհատական համակարգչի մասին
40 ժամ
2
Ընդհանուր տեղեկություններ Ms Office ծրագրի մասին
10 ժամ
3
Գրաֆիկա և դիզայն
20 ժամ
4
Գրաֆիկական ծրագիր Adobe Photoshop
128 ժամ
6
Գրաֆիկական ծրագիր Corel Draw
74 ժամ

Ընդամենը
272 ժամ


11 դասարան


1
Html 40 ժամ
2
Adode Dreamweaver 168 ժամ
3
Adobe Flesh 200 ժամ

Ընդամենը 408 ժամ


 Դասեր

Adobe Photoshop
Կրակի էֆեկտ

Կրակ Հեղինակ Վահան
Ֆորմատ MP4
տևողությունը 15ր
տեսակը տեսադաս

Ներբեռնել Deposit Files
http://depositfiles.com/files/1nx9caqbt


Mikki Mouse

Հեղինակ Վահան
Ֆորմատ MP4
տևողությունը 26ր
տեսակը տեսադաս


Ներբեռնել    Deposit Files
Տիեզերք


Հեղինակ Վահան
Ֆորմատ MP4
տևողությունը 26ր
տեսակը տեսադաս


Ներբեռնել    Deposit Files

Եռաչափ տեղստի ստեղծում