Գլխավոր էջ Պատմություն Ավագ դպրոց Հոսքեր Ուսումնական մաս Պահոց

 
 
 
 
 
IV Դասարան

երկուշաբթի
երեքշաբթի
չորեքշաբթի
հինգշաբթի
ուրբաթ
շաբաթ
1
Մայրենի
Մայրենի Մայրենի Մայրենի Մայրենի Մայրենի
2
Մաթեմ.
ֆիզկուլտ
Մաթեմ. Մայրենի Մայրենի Մաթեմ.
3
Կերպարվեստ
Մաթեմ. Ֆիզկուլտ
Մաթեմ. Ռուսաց լ.
ֆիզկուլտ
4
Ես և շրջակա
Անգլերեն
Ռուսաց լ.
Անգլերեն Երգ
Կերպարվ
5
Ռուսաց լ.
Տեխնոլոգ.


Ես և շրջ.

6


V Դասարան

երկուշաբթի
երեքշաբթի
չորեքշաբթի
հինգշաբթի
ուրբաթ
շաբաթ
1
Մայրենի
Մայրենի
Մայրենի
Մաթեմ
Մայրենի
Ֆիզկուլտ
2
Մաթեմ
Մայրենի
Մաթեմ
Անգլերեն
Մաթեմ
Ռուսաց լ.
3
Հայրեն.
Մաթեմ
Ռուսաց լ.
Տեխնոլ
Բնագիտ
Բնագիտ
4
Կերպարվ
Եկեղ.պատմ
Անգլերեն
Մայրենի
Անգլերեն
Մայրենի
5
Ռուսաց լ.
Երգ

Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Կերպարվ
6


VI Ա Դասարան

երկուշաբթի
երեքշաբթի
չորեքշաբթի
հինգշաբթի
ուրբաթ
շաբաթ
1
Մաթեմ
Մայրենի
Մայրենի Մայրենի Ինֆորմ
Անգլերեն
2
Մայրենի
Անգլերեն
Ֆիզկուլտ
Մաթեմ Մայրենի Տեխնոլոգ.
3
Մայրենի
Ռուսաց լ. Եկեղ. պատմ
Անգլերեն Ռուսաց լ. Համ. պ
4
Հայոց պատմ Բնագիտ
Մաթեմ
Ֆիզկուլտ Կ. հմտությ
Մաթեմ
5
Աշխարհ.
Մաթեմ Ռուսաց լ.
Տեխնոլոգ.
Բնագիտ
Ֆիզկուլտ
6
Ռուսաց լ.

VI Բ Դասարան

երկուշաբթի
երեքշաբթի
չորեքշաբթի
հինգշաբթի
ուրբաթ
շաբաթ
1
Ռուսաց լ. Ֆիզկուլտ Մայրենի Մայրենի Մայրենի Ռուսաց լ.
2
Մայրենի Մայրենի Եկեղ. պատմ Տեխնոլոգ. Բնագիտ Մայրենի
3
Մաթեմ Անգլերեն Մաթեմ Անգլերեն Հայոց պատմ Տեխնոլոգ.
4
Աշխարհ. Մաթեմ Ռուսաց լ. Մաթեմ Ինֆորմ Անգլերեն
5
Ֆիզկուլտ Բնագիտ Ֆիզկուլտ Ռուսաց լ. Կ. հմտությ Մաթեմ
6
Հայոցպատմ
VII Ա Դասարան

երկուշաբթի
երեքշաբթի
չորեքշաբթի
հինգշաբթի
ուրբաթ
շաբաթ
1
Հանր
Ռուսաց լ. Հանր
Տեխնոլոգ.
Աշխարհ.
Հանր.
2
Հայոց լ.
Հայոց լ. Գրակ
Հայոց լեզու
Գրակ.
ֆիզկուլտ
3
Գրակ.
Քիմիա
Անգլերեն
Եկեղ պատմ
Երկրաչ.
Ռուսաց լ.
4
Կենսաբ.
Երկրաչափ
Ֆիզիկա
Հանր.
Համ. պատմ
Տեխնոլոգ
5
Ռուսաց լ.
Հալոց պ.
ինֆորմ
Ռուսաց լ.
Անգլերեն
ֆիզիկա
6
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Համ. պատմ.
Կենսաբ.


VII Բ Դասարան

երկուշաբթի
երեքշաբթի
չորեքշաբթի
հինգշաբթի
ուրբաթ
շաբաթ
1
Կենսաբ
Երկրաչափ
Ֆիզիկա
Աշխարհ
Գրական
Ֆիզիկա
2
տեխննոլ
Հայոց լ.
Գրական
Հայոց լ.
Ռուսաց լ.
քիմիա
3
Հանր
Հայոց պատմ
Ռուսաց լ.
Հանր
Հանր
ինֆորմ
4
Ռուսաց լ.
Գրական
Հանր.
Եկ. պատմ
Երկրաչ
Ֆիզկուլտ
5
Հայոց լ.
Ֆիզկուլտ
Համ. պատմ
կենսաբ
Հայոց պ
Տեխնոլ
6

Ռուսաց
Անգլերեն
ֆիզկուլտ
Անգլերեն